Eksport - wywóz towarów

Wymogi przy odprawie eksportowej:

▪ rejestracja na PUESC i uzyskanie nr EORI;
▪ doprecyzowanie warunków dostawy według Incoterms2020;
▪ uzyskanie informacji dotyczących wymogów udokumentowania pochodzenia w kraju kupującego;
▪ uzyskanie informacji dotyczących trasy przewozu towaru z uwzględnieniem prawidłowego zamknięcia procedury wywozu z uzyskaniem potwierdzenia wystąpienia towaru poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej.

Import - przywóz towarów

Wymogi przy odprawie importowej:

▪ rejestracja na PUESC i uzyskanie nr EORI;
▪ doprecyzowanie warunków dostawy według Incoterms2020;
▪ uzyskanie informacji dotyczących wymogów udokumentowania pochodzenia i ewentualnych korzyści z umów o handlu z danym krajem zakupu;
▪ ustalenie zgodnie z warunkami dostawy kosztów transportu dodatkowo obciążających wartość celną;
▪ poznanie obowiązków dotyczących przedstawienia, w chwili objęcia towaru procedura dopuszczenia do obrotu, dodatkowych dokumentów wymaganych do właściwego kodu CN wymaganego dla importowanego towaru np. świadectwa weterynaryjne, świadectwo zdrowia (Sanepid), świadectwo fitosanitarne, świadectwo WIJHARS, CE (Declaration of Conformity);

INTRASTAT - statystyka UE

Wymogi przy odprawie INTRASTAT:

▪ ustalenie obowiązku dokonywania zgłoszeń (progi statystyczne);
▪ ustalenie kodów towarów;
▪ sposób i termin przekazywania dokumentacji.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania i nasze odpowiedzi

Numer EORI to unijny numer, którym przedsiębiorcy posługują się w kontaktach z organami celnymi na terytorium całej Unii Europejskiej. Pozwala on zidentyfikować przedsiębiorcę.

Nadany numer EORI jest niepowtarzalny i unikalny w całej UE.

Przedsiębiorca może posiadać tylko jeden numer EORI. Numer dla polskich przedsiębiorców składa się z PL + NIP przedsiębiorcy + 00000.

W celu uzyskania numeru EORI, przedsiębiorca, który ma siedzibę w Polsce musi wystąpić o jego nadanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Przedsiębiorca z kraju trzeciego (czyli spoza UE), który chce dokonać pierwszej operacji celnej na obszarze celnym Unii Europejskiej i będzie tę operację realizował w Polsce, musi wystąpić o nadanie numeru EORI do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Numer EORI można sprawdzić na stronie UE – weryfikacja numeru EORI (europa.eu)

W przypadku, gdy sam przedsiębiorca złoży wniosek przez PUESC – nie poniesie żadnych kosztów.

Jeśli w imieniu przedsiębiorcy wystąpi agencja celna wtedy poniesie koszt tej usługi.

Każdy towar, który jest przywożony z kraju trzeciego (spoza Unii Europejskiej) musi być zgłoszony do Urzędu Celnego w celu dokonania odprawy importowej.

Każdy towar, który wyjeżdża z UE również musi być przedstawiony w Oddziale Celnym w celu dokonania odprawy eksportowej.

Towary przywożone i wywożone z / do krajów Unii Europejskiej – objęte są systemem sprawozdawczym – INTRASTAT.

Towar musi znajdować się na placu celnym / miejscu uznanym podczas odprawy celnej do jej zakończenia.

Jeśli towaru nie będzie na placu – oznacza to usunięcie towaru spod dozoru celnego i Urząd Celny może nałożyć mandat.

Tak, można wystawić świadectwo EUR.1 – z dopiskiem w polu nr 7. Wystawiono Retrospektywnie / ISSUED RETROSPECTIVELY.

Należy złożyć odpowiednie dokumenty do Oddziału Celnego wraz z wypełnionym świadectwem EUR.1.

Jeżeli towar jest dostarczony do naszego Klienta i mamy dokumenty potwierdzające ten fakt (np. odprawa importowa Klienta, CMR z podpisem odbiorcy że odebrał towar, potwierdzenie zapłaty, tracking kontenera) to wtedy możemy złożyć do Urzędu Celnego wywozu wniosek o alternatywne potwierdzenie wywozu.